Tagarchief: Gijsbert van den Brink

Schepping & evolutie

Wat relativerende en bemoedigende gedachten in een verwarrend debat

michelangelos-schepping-van-adam-e1499110741448De discussie over het ontstaan van de wereld is weer helemaal terug in de christelijke wereld. Professor Gijsbert van den Brink, een bijbelgetrouw, gereformeerd hoogleraar schreef er een boek over, ‘En de aarde bracht voort: Christelijk geloof en evolutie’. Hij stelt daarin de vraag: “Wat als de evolutie waar blijkt te zijn?” Is het dan nog mogelijk om te geloven in God als Schepper, in Adam en Eva, in zoiets als een zondeval? etc. Volgens Van den Brink is het mogelijk om vast te houden aan al die oeroude christelijke waarheden en tegelijk recht te doen aan het wetenschappelijk onderzoek rondom evolutie.

Zijn betoog is niet onopgemerkt gebleven. Morgen is er een volgeboekte studiedag waar 600 bezoekers verwacht worden. Tal van geleerden geeft dan een reactie op het boek en men kan heerlijk met elkaar in gesprek.

Er zijn heel wat interviews en artikelen verschenen in allerlei bladen en kranten. Mart-Jan Paul, ook professor, schreef het boek, ‘Oorspronkelijk’. Hoewel niet in reactie op het boek van Van den Brink ziet Paul een veel grotere tegenstelling tussen scheppingsgeloof en evolutie. Professor Willem Ouweneel kan niet achterblijven en is bezig met een Engelstalig boek in reactie op het denken van Van den Brink. Allemaal christenen die verschillend denken over het ontstaan van de wereld en het interpreteren van de Bijbel rondom deze vraag.

Voor de niet-professoren onder ons wellicht wat verwarrend allemaal. De meesten zullen niet de tijd en energie hebben om al die dikke pillen te lezen. Dus moeten we het doen met hier en daar een interviewtje, artikeltje, recensie of op z’n best een stevige studiedag morgen. Boeiend om op internet de bewegingen te volgen. Er wordt stevig gediscussieerd en soms al te makkelijk geoordeeld en verketterd.

Blijkbaar raakt deze thematiek veel gelovigen en vinden we het lastig als hier verschillend over gedacht wordt. Oude vertrouwde scheidslijnen tussen bijbelgetrouw en modern, of orthodox en vrijzinnig lijken te vervagen. Dat geeft onzekerheid.

Wat nu?

Mocht je iets van die verwarring herkennen, bij deze een aantal gedachten ter relativering en / of bemoediging.

  1. Deze discussie is al zo oud als de wereld is. (en dat is zelfs voor aanhangers van een jonge aarde al heel oud;-) Door de geschiedenis heen is er al heel wat over gediscussieerd, zijn meningen geponeerd en herzien. De meningen van vandaag zijn belangrijk, maar we moeten het niet groter maken dan het is.
  2. Elkaar verketteren helpt meestal niet. Het is een leerzame uitdaging om argumenten van mensen die anders denken echt serieus te nemen. Het kan je eigen denken scherpen, maar ook nuanceren. Het kan geen kwaad om je best te doen de boeken toch te lezen.
  3. Hoe je het ook wendt of keert, het is belangrijk dat er steeds weer christenen opstaan die het gesprek met het huidige culturele, wetenschappelijke denken aangaan. Voorbeeldfiguren zijn nodig! Ik gun vooral de studenten in mijn kerk integere identificatiefiguren die als christen staande weten te blijven, zonder zichzelf te verstoppen. Het maakt me dan nog niet direct uit welke positie ze innemen in de discussie over schepping & evolutie.
  4. De Bijbel kan wel tegen een stootje. Voor mij de belangrijkste bemoediging. In iedere tijd, in iedere cultuur blijkt het mogelijk de Bijbel ter sprake te brengen. In dit gesprek over de Bijbel mogen harde noten gekraakt worden. Wat dat betreft heeft de Bijbel het in mensenhanden altijd zwaar gehad. Maar de Bijbel kan het hebben. De Bijbel valt niet om, wordt niet ineens ongeloofwaardig of irrelevant bij ‘nieuwe’ tegendraadse wetenschappelijke ontdekkingen. Ik geloof dat dit gegeven alles te maken heeft met de Goddelijke stem die klinkt door dat Woord, de Bijbel heen. God, de Schepper kan wel tegen een stootje.

Ik wens de 600 deelnemers en de professoren morgen een gezegende dag. Ik ben erg benieuwd naar de verslagen die vast zullen volgen.

Wel jammer dat deze dag niet vanuit de kerk(en) georganiseerd wordt. Dan hadden ze de dag kunnen starten met de maaltijd van de Heer. Samen verbonden met Hem die geleden heeft en is opgestaan. Samen levend van het lichaam en bloed van onze Zaligmaker. Lijkt me een mooi startpunt voor elke theologische discussie.

 

Advertenties